Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр 3/2018.

линк: https://drive.google.com/file/d/1S7gPcXIVAmdeivVNV...

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.3/2018- адаптација санитарних чворова-мушког, женског и наставничког тоалета. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

Председник комисије:

Данијела Хорвацки Кркљуш

Конкурсна документација:

https://drive.google.com/file/d/1TmtE7RLDX_aZNvU9U...

Позив за достављање понуда:

https://drive.google.com/file/d/1OrlEO_O2K491s3YUb...

Одлука о додели уговора о набавци електричне енергија:

https://drive.google.com/open?id=1gP6WhpJGjJjphLY0...

Одлука о додела уговора о надавци ужина за ученике из социјално угрожених породица: 

https://www.dropbox.com/s/938pzrzt97399lu/Odluka%20o%20dodeli%20ugovora.docx?dl=0

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.2/2018-набавка електричне енергије. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

                                                                                    Председник комисије:

                                                                                    Данијела Хорвацки Кркљуш


Конкурсна документација:https://www.dropbox.com/s/tbvauq4ktyc80bj/Konkursn...

Позив за достављање понуда: https://www.dropbox.com/s/w8olz6sxq6ppevh/Poziv ...

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.1/2018- набавка ужина за ученике из социјално угрожених породица. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

                                                                                    Председник комисије:

                                                                                    Данијела Хорвацки Кркљуш

Позив за достављање понуде: https://www.dropbox.com/s/coqidb8bb72nxcz/Poziv ...

Конкурсна документација: https://www.dropbox.com/s/akvarc0fs29mcp3/Konkursn...


На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр.4/2017-набавка радова-извођење радова на инвестиционом одржавању отвореног одбојкашког терена у школском дворишту. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

https://drive.google.com/open?id=1zqDt1mMWyHrvK9OC...

                                                                                    Председник комисије:

                                                                                    Данијела Хорвацки Кркљуш

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.4/2017- извођење радова на инвестиционом одржавању отвореног одбојкашког терена у школском дворишту. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

https://drive.google.com/open?id=1iSJnCkAvTf-Z7oN8...

https://drive.google.com/open?id=1DgsIgz3_EfR1LL5w...

Председник комисије:

Данијела Хорвацки Кркљуш

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр.3/2017-набавка радова-зидарски и столарски радови на замени светларника у ходнику и канцеларији и излазних и пролазних врата установе. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

                                                                                    Председник комисије:

                                                                                    Данијела Хорвацки Кркљуш

Одлука о додели уговора :https://drive.google.com/open?id=0B32eRQIsiN1UNW5H...

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.3/2017- зидарски и столарски радови на замени светларника у ходнику и канцеларији и излазних и пролазних врата установе. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

                                                                                                           Председник комисије:

                                                                                                           Данијела Хорвацки Кркљуш

Конкурсна докуметација - радови

https://drive.google.com/file/d/0B32eRQIsiN1UN0xpM...

Позив за подношење документације

https://drive.google.com/file/d/0B32eRQIsiN1UNU9EM...

Одлуке о додели јавних набавки

Одлуке о додели уговорау постуку јавне набавке електричне енергије:

https://drive.google.com/open?id=0B32eRQIsiN1UanhN...

Одлуке о додели уговорау постуку јавне набавке ужина за ученике из социјално угрожених породица:

https://drive.google.com/open?id=0B32eRQIsiN1USnZh...

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.2/2017-набавка електричне енергије. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

                                                                                                                                                                       Председник комисије:

                                                                                                                                                                  Данијела Хорвацки Кркљуш

Конкурсна документација:https://www.dropbox.com/s/svlhbaq6cwxtd2a/Konkursn...

Позив за достављање документације: https://www.dropbox.com/s/2ie9fxiovzj3go1/Poziv ...

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.1/2017- набавка ужина за ученике из социјално угрожених породица. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

                                                                                                                                                                                           Председник комисије:                                                                                                                                                                                             Данијела Хорвацки Кркљуш

Конкурсна документација: https://www.dropbox.com/s/2ultnxnvovqt9sa/Konkursn...

Позив за подношење понуда: https://www.dropbox.com/s/e0crm890hi8npn4/Poziv ...

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.2/2016- набавка ужина за ученике из социјално угрожених породица у 2016.години. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

Конкурсна документација:

https://www.dropbox.com/s/4lqz5r5aoeq8jds/Konkursn...

Позив за достављање документације:

https://www.dropbox.com/s/w3i5nwc3h5x96cn/Poziv ...

Председник комисије:

Данијела Хорвацки Кркљуш

Одлука о додели уговора (листови 1-3):

Одлука о додели уговора 1/3


Одлука о додели уговора 2/3На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.1/2016-набавка електричне енергије у 2016.години. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

Конкурсна документација:

https://www.dropbox.com/s/4gvyscvygbnyxrg/Konkursn...

Позив за достављање понуда:

https://www.dropbox.com/s/wwhi5t3m5jteg9c/Poziv ...

Допуна конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда:

https://www.dropbox.com/s/7clgo3m93nca01w/Konkursn...

https://www.dropbox.com/s/v8y8comd90dctx4/Obaveste...

Одговор на поднети захтев за додатно појашњење:

https://www.dropbox.com/s/tmvdam7qsx4cciu/Odgovor-...

Председник комисије:

Данијела Хорвацки Кркљуш