Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ОД 1.03.2019.ГОД. СЕ ПРИМЕЊУЈУ НОВИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА, ТЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА РОДИТЕЉ УЧЕНИКА КОЈИ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ИСТУ ДОСТАВИ У СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ МОЛБУ СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ДО 28.02.2019.ГОД.

                                                                                                                                                                СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:

                                                                                                                                                   Данијела Хорвацки Кркљуш

ÉRTESÍTÉS

 2019. MÁRCIUS ELSEJÉTŐL MEGVÁLTOZNAK AZ INGYENES UZSONNÁRA JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI A SZOCIÁLIS HELYZETÜK MIATT RÁSZORULÓ CSALÁDOKBÓL SZÁRMAZÓ TANULÓK SZÁMÁRA. ÉPPEN EZÉRT, AZ INGYENES UZSONNÁT IGÉNYLŐ TANULÓK SZÜLEI ERRE VONATKOZÓ KÉRVÉNYÜKET ÉS A JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ IRATOKAT AZ ISKOLA TITKÁRSÁGÁN 2019. FEBRUÁR 28-IG ADHATJÁK LE.

                                                                                                                                                               AZ ISKOLA TITKÁRA:

                                                                                                                                                            Danijela Horvacki Krkljuš

 

Objašnjenje za utvrđivanje prava na besplatnu užinu za decu iz socijalno ugroženih porodica

Članom 3. Odluke o utvrđivanju prava na besplatnu užinu utvrđeni su kriterijumi za ostvarivanje ovog prava. U stavu 4. ovog člana utvrđeno je da to mogu biti deca iz socijalno ugroženih porodica, u prilogu Vam dostavljamo kratko objašnjenje o postupku utvrđivanja ovog prava.

Utvrđen limit primanja porodice

Porodica

Utvrđeni limit ukupnih primanja porodice

Samohrani roditelj sa jednim detetom

19.260 din

Samohrani roditelj sa dvoje dece

21.772 din

Samohrani roditelj sa troje dece

24.284 din

Samohrani roditelj sa četvoro dece

26.796 din

Samohrani roditelj sa petoro dece

29.308 din

Samohrani roditelj sa šestoro dece

31.820 din

Oba roditelja sa jednim detetom

23.447 din

Oba roditelja sa dvoje dece

25.969 din

Oba roditelja sa troje dece

28.471 din

Oba roditelja sa četvoro dece

30.983 din

Oba roditelja sa petoro dece

33.495 din

Oba roditelja sa šestoro dece

36.007 din

 

Pravo na besplatnu užine ostvaruju deca iz porodica čiji ukupna mesečna primanja ne prelaze utvrđeni limit.

Za ostvarivanje prava na besplatnu užinu uzimaju se u obzir sledeća primanja:

 1. Primanja i prihodi koji se ostvaruju u mesečnim iznosima i to:
 • Prihodi po osnovu radnog odnosa, odnosno zarada, plata ili naknada zarada (Dokaz: potvrda poslodavca o visini prihoda ostvarenog u prethodnom mesecu)
 • Prihodi po osnovu penzije (Dokaz: ček od penzije za predhodni mesec)
 • Prihodi od poljoprivredne delatnosti (Dokaz: Izvod iz katastra)
 • Prihodi od invalidnina i drugih primanja po propisima o pravima iz boračko-invalidske zaštite (Dokaz: Uverenje o primanjima koje izdaje Odsek za boračko-invalidsku zaštitu Gradske uprave, kancelarija br. 856 i 857)
 • Naknada za vreme nezaposlenosti (Dokaz: Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje)

Primanja i prihodi koji se ne uzimaju u obzir:

 • Dečiji dodatak
 • Roditeljski dodatak
 • Dodatak za pomoć i negu drugog lica, ostvaren po bilom kom osnovu
 • Naknade za telesno oštečenje
 • Primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda
 • Otpremnine za odlazak u penziju

Primanja po osnovu nagrada

Copyright © 2020 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.