Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

Јавна набавка мале вредности бр 3/2018 - Kisértékű közbeszerzés 2018/3.

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр 3/2018.

линк: https://drive.google.com/file/d/1S7gPcXIVAmdeivVNV...

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), ОШ „Кизур Иштван“ оглашава Позив за давање понуда за јавну набавку мале вредности бр.3/2018- адаптација санитарних чворова-мушког, женског и наставничког тоалета. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

                                                                                          Председник комисије:

                                                                                          Данијела Хорвацки Кркљуш

Конкурсна документација:

https://drive.google.com/file/d/1TmtE7RLDX_aZNvU9U...

Позив за достављање понуда:

https://drive.google.com/file/d/1OrlEO_O2K491s3YUb...

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

A 2018/3-as számú kisértékű közbeszerzés szerződés jogának odaítélése

link: https://drive.google.com/file/d/1S7gPcXIVAmdeivVNV...

 
Közbeszerzési dokumentáció
 
Ajánlattételek

Copyright © 2024 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.