Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

Јавна набавка мале вредности бр 2/2019 - Kisértékű közbeszerzés 2019/2. 

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр 2/2019.

линкhttps://drive.google.com/open?id=1j5-JRXunhO4GC_n-IvfhXPfFa7szToDW

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 2/2019 дел.бр.:76/01  од 23.01.2019.године, наручилац ОСНОВНA  ШКОЛА „КИЗУР ИШТВАН“ СУБОТИЦА упућује ПОЗИВ ЗА ОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН број 2/2019. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

                                                                                                    Председник комисије:

                                                                                                    Данијела Хорвацки Кркљуш

 

Конкурсна документација:

 https://drive.google.com/open?id=15Ofys1AlH7VdNViFjhRnGsC2vIdj2eWT

Позив за достављање понуда:

 https://drive.google.com/open?id=1PXJsIVnFI5FF4Kkz_yYb5G_PVaE6i7Ia

                       ***********************************************************

A 2019/2-as számú kisértékű közbeszerzés szerződés jogának odaítélése

link: https://drive.google.com/open?id=1j5-JRXunhO4GC_n-IvfhXPfFa7szToDW

 

Felhívás a 2/2019-еs számú kisértékű közbeszerzésre:

Közbeszerzési dokumentáció:

 https://drive.google.com/open?id=15Ofys1AlH7VdNViFjhRnGsC2vIdj2eWT

Ajánlattételek:

https://drive.google.com/open?id=1PXJsIVnFI5FF4Kkz_yYb5G_PVaE6i7Ia

Copyright © 2024 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.