Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ОД 1.03.2020.ГОД. СЕ ПРИМЕЊУЈУ НОВИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА, ТЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА РОДИТЕЉ УЧЕНИКА КОЈИ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ИСТУ ДОСТАВИ У СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ МОЛБУ СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ДО 28.02.2020.ГОД.

                                            СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:

                                       Данијела Хорвацки Кркљуш

ÉRTESÍTÉS

MIVEL 2020.MÁRCIUS 1-JÉTŐL MEGVÁLTOZNAK AZ INGYENES ISKOLAI UZSONNÁRA JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI, ARRA KÉRJÜK AZ EDDIG JOGOSULT TANULÓK SZÜLEIT, HOGY 2020. FEBERUÁR 28-IG ADJÁK ÁT A TOVÁBBI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOKAT AZ ISKOLA TITKÁRSÁGÁN.

                                      AZ ISKOLA TITKÁRA:

                                    Danijela Horvacki Krkljuš

Objašnjenje za utvrđivanje prava na besplatnu užinu za decu iz socijalno ugroženih porodica

Članom 3. Odluke o utvrđivanju prava na besplatnu užinu utvrđeni su kriterijumi za ostvarivanje ovog prava. U stavu 4. ovog člana utvrđeno je da to mogu biti deca iz socijalno ugroženih porodica, u prilogu Vam dostavljamo kratko objašnjenje o postupku utvrđivanja ovog prava.

Utvrđen limit primanja porodice

Porodica

Utvrđeni limit ukupnih primanja porodice

Samohrani roditelj sa jednim detetom

19.469,50

Samohrani roditelj sa dvoje dece

22.009,00

Samohrani roditelj sa troje dece

24.548,50

Samohrani roditelj sa četvoro dece

27.088,00

Samohrani roditelj sa petoro dece

29.627,50

Samohrani roditelj sa šestoro dece

32.167,00

Oba roditelja sa jednim detetom

23.702,00

Oba roditelja sa dvoje dece

26.241,50

Oba roditelja sa troje dece

28.781,10

Oba roditelja sa četvoro dece

31.320,05

Oba roditelja sa petoro dece

33.860,00

Oba roditelja sa šestoro dece

36.399,50

 

Pravo na besplatnu užine ostvaruju deca iz porodica čiji ukupna mesečna primanja ne prelaze utvrđeni limit.

Za ostvarivanje prava na besplatnu užinu uzimaju se u obzir sledeća primanja:

 1. Primanja i prihodi koji se ostvaruju u mesečnim iznosima i to:
 • Prihodi po osnovu radnog odnosa, odnosno zarada, plata ili naknada zarada (Dokaz: potvrda poslodavca o visini prihoda ostvarenog u prethodnom mesecu)
 • Prihodi po osnovu penzije (Dokaz: ček od penzije za predhodni mesec)
 • Prihodi od poljoprivredne delatnosti (Dokaz: Izvod iz katastra)
 • Prihodi od invalidnina i drugih primanja po propisima o pravima iz boračko-invalidske zaštite (Dokaz: Uverenje o primanjima koje izdaje Odsek za boračko-invalidsku zaštitu Gradske uprave, kancelarija br. 856 i 857)
 • Naknada za vreme nezaposlenosti (Dokaz: Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje)

Primanja i prihodi koji se ne uzimaju u obzir:

 • Dečiji dodatak
 • Roditeljski dodatak
 • Dodatak za pomoć i negu drugog lica, ostvaren po bilom kom osnovu
 • Naknade za telesno oštečenje
 • Primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda
 • Otpremnine za odlazak u penziju
 • Primanja po osnovu nagrada

Copyright © 2021 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.