Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

 

1.А

27.12.2023.   од 8.30

28.12.2023    од 10.00

1.Б

27.12.2023.   10.00-12.00

28.12.2023    9.00-11.00

1.Ц

27.12.2023.   10.00-11.00

28.12.2023    9.30-11.00

3.A 

27.12.2023.   8.00-8.45

28.12.2023    8.00-10.45

СРПСКИ ЈЕЗИК - ЕМИНА ОСТРОГОНАЦ

5.А , 5.Ц         27.12.2023.     9.15-10.00

                      28.12.2023      9.15-10.00

7.А , 7.Ц        27.12.2023.     10.00-11.00

                      28.12.2023      10.00-11.00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ЉИЉАНА ВЛАОВИЋ

5.РАЗРЕДИ    27.12.2023.      9.00-9.45

6.РАЗРЕДИ    27.12.2023.     10.00-10.45

7.РАЗРЕДИ    11.1.2024.       9.00-9.45

8.РАЗРЕДИ    11.1.2024.       10.00-10.45

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ВИКТОРИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ

6.Д      28.12.2023.     од 9:00

            29.12.2023.     од 9:00

7.Д      28.12.2023.     од 10:00

            29.12.2023.     од 10:00

БИОЛОГИЈА – РОЖА НИКОЛИЋ

7.Д , 8.Д          27.12.2023.     9.45- 10.45

6.Д                  28.12.2023.     9.45- 10.45

БИОЛОГИЈА – ГОРДАНА МАТОШ

5.А,Ц              28.12.2023.     од 10.00

ГЕОГРАФИЈА – ДРАГАНА М. ПЛАНИЋ

8.РАЗРЕДИ    27.12.2023.     8.00-9.00

7.РАЗРЕДИ    27.12.2023.     9.00-10.00

6.РАЗРЕДИ    27.12.2023.     10.00-11.00

5.РАЗРЕДИ    28.12.2023.     9.00-10.00

ГЕОГРАФИЈА – ТЕОДОРА ПЕТЕР

5.Д , 6.Д          28.12.2023.     9.30-10.15

7.Д , 8.Д          28.12.2023.     10.15-11.00

МАТЕМАТИКА – АНИТА ПУСТАИ

7.Д      27.12.2023.     10.00

            28.12.2023.     10.00

            3.1.2024.         9.00

8.Д      27.12.2023.     9:45

           28.12.2023.     9:45

           3.1.2024.         9.00

МАТЕМАТИКА – РАДМИЛА ДУВЊАК

5.РАЗРЕДИ    11.1.2024.       9.00-11.00

                        21.1.2024.       9.00-11.00

7.РАЗРЕДИ    11.1.2024.       9.00-11.00

                        21.1.2024.       9.00-11.00

ФИЗИКА – ГОРДАНА МАТОШ

6.А,Б,Ц           28.12.2023.     од 12.00

7.А,Б,Ц           3.1.2024.         од 10.00

8.А,Б,Ц           3.1.2024.         од 11.00

ИСТОРИЈА – ЈАКОВ РУКАВИНА

5.РАЗРЕДИ    11.1.2024.       8:00-8:45

6.РАЗРЕДИ    11.1.2024.       8:45-9:30       

7.РАЗРЕДИ    11.1.2024.       9:30-10:15

8.РАЗРЕДИ    11.1.2024.       10:15-11:00

Copyright © 2024 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.